HILDA - uitgeverij condor - manuscripten

Manuscripten

Bij Condor zijn we altijd benieuwd naar nieuw werk. Maar hou bij het insturen van een manuscript graag rekening met een aantal punten:

  • Condor geeft alleen kinder- en jeugdboeken uit.
  • We vinden het prettig in eerste instantie een opzet/synopsis te ontvangen van het boek dat je voor ogen staat (maximaal twee A-4 tjes), een korte biografie van de auteur, omschrijving van de beoogde doelgroep (leeftijd, genre, bijzonderheden) en enkele hoofdstukken. Deze informatie kun je digitaal sturen naar info@uitgeverijcondor.nl. Naar aanleiding hiervan bepalen we of we het hele manuscript willen lezen.
  • Als het manuscript beknopt van omvang is, bijvoorbeeld een kort verhaal of prentenboektekst, kan het ook direct per e-mail of per post (naar onderstaand adres) worden ingezonden.
  • Als je je manuscript via de post opstuurt, vermeld dan ook je e-mailadres. Wij nemen graag contact op per e-mail.
  • Stuur porto mee als je je manuscript retour wilt ontvangen. Wij bewaren de ingezonden manuscripten niet na afwijzing. Helaas is het niet mogelijk om manuscripten te retourneren naar een adres buiten Nederland.

Of we besluiten het manuscript uit te brengen, is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit ervan. Er wordt ook gekeken of het manuscript past binnen het programma van de uitgeverij, en of de kosten van productie redelijkerwijs kunnen worden terugverdiend. Helaas is het niet mogelijk alle afwijzingen van een leesrapport te voorzien.

Over de beoordeling kan niet worden gecorrespondeerd.

Voor tips over hoe je je manuscript het best onder de aandacht kan brengen, kun je dit artikel lezen.

Post adresseer je aan:
Uitgeverij Condor
t.a.v. de redactie
Wibautstraat 133
1097 DN Amsterdam