Licentie & overname

Licenties

Een boek kan verfilmd worden, of het verhaal wordt een scenario voor een toneelstuk of musical. Dit gebeurt door middel van een door de uitgeverij verleende licentie. Maar ook als je een prentenboek voorleest en dat filmpje verspreidt op sociale media, een tekening uit een boek wilt gebruiken voor een geboortekaartje of een gedicht wilt opnemen in een bundel is toestemming vereist.

Alle werken van auteurs en illustratoren die door ons worden uitgegeven zijn auteursrechtelijk beschermd. Uitgeverij Condor beheert alle nevenrechten en licenties van de oorspronkelijk Nederlandstalige boeken die bij ons zijn verschenen.

Onder licenties en nevenrechten vallen onder meer:

 • Film- en televisierechten
 • Musical- en toneeluitvoeringen
 • Audiorechten
 • Digitale rechten
 • Schooluitgaven
 • Merchandising
 • Joint promotion/Branding

Contact

Dania van Dishoeck
Manager licenties & rechten
dania.vandishoeck@wpgmedia.nl

Overname van tekst en beeld

Wil je een gedicht, tekst of illustratie uit een Condor-uitgave overnemen? Bedenk dan dat dit werk auteursrechtelijk beschermd is. Er moet altijd toestemming voor worden gevraagd. Er zullen in de meeste gevallen, afhankelijk van het gebruik, ook kosten aan verbonden zijn.

De aanvraag kun je richten aan info@uitgeverijcondor.nl. Doe dit tijdig, want omdat bij een aanvraagprocedure meer betrokkenen zijn die hun toestemming moeten verlenen, kan het enkele weken duren. Verzoeken worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Stuur dus liever geen reminder- of herhalingsbericht.

Vermeld in de aanvraag:

 • De naam van de auteur en/of illustrator, naam uitgeverij en titel boek
 • Nadere aanduiding van de bron: titel gedicht, paginanummer waarop illustratie of fragment staat
 • Een korte omschrijving van het project/de uitgave/de context waarin de overname geplaatst gaat worden, en de wijze van verspreiding
 • Bij overname in een publicatie: oplage, verkoopprijs, en de omvang van het aantal pagina’s dat het fragment in de betreffende publicatie in zal nemen

Voor levering van illustraties/beeld brengen wij naast de rechten € 25 ex BTW per bestand in rekening.

Tip: in bloemlezingen zijn de brongegevens te vinden in de volledige copyrightvermelding, die vaak achterin staat.

Voorwaarden ná toestemming:

 • De tekst mag niet gewijzigd worden, en auteur, titel, uitgeverij en jaar van uitgave van de oorspronkelijke uitgave dienen correct en duidelijk te worden vermeld.
 • Informeer ons over de datum van publicatie en licht ons in als de publicatie niet doorgaat.
 • Bij afzien van overname nadat akkoord is gegeven horen we het graag binnen zeven dagen na onze bevestiging. Daarna is het afgesproken bedrag bindend, ook wanneer het fragment niet wordt overgenomen.
 • Na publicatie ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. Is er sprake van overname van meerdere fragmenten, dan graag een exemplaar per overgenomen auteur.